logo

 

 Grafik 22 23 0

 

ННІБЦІ здійснює підготовку здобувачів вищої освіти за спеціальностями:

перший (бакалаврський) рівень

101 Екологія

183 Технології захисту навколишнього середовища

192 Будівництво та цивільна інженерія

       (освітні програми "Промислове та цивільне будівництво",

                                      "Цивільна інженерія (проф. спрямування Водопостачання та водовідведення, Теплогазопостачання і вентиляція")

193 Геодезія та землеустрій (освітня програма " Геодезія, картографія та землеустрій")

194 Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології

263 Цивільна безпека (освітні програми " Аудит та консалтингова діяльність в охороні праці", "Охорона праці")

 

другий (магістерський) рівень

101 Екологія (освітня програма "Екологія міст")

183 Технології захисту навколишнього середовища

192 Будівництво та цивільна інженерія

       (освітні програми "Водопостачання та водовідведення",

                                      "Промислове та цивільне будівництво")

193 Геодезія та землеустрій

194 Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології

263 Цивільна безпека (освітня програма " Охорона праці")

 

освітньо-науковий рівень

183 Технології захисту навколишнього середовища

192 Будівництво та цивільна інженерія